Daina Kļanska

(29.09.1975.) 

Daina Kļanska (dzimusi Krakope) ir no Briežuciema pagasta Čilipīnes, taču šobrīd kopš 1997. gada kopā ar vīru, dēlu un meitu dzīvo tajā pašā Čilipīnes ciemā, bet Šķilbēnu pagasta daļā. Pirmās trīs klases mācījusies Rekavas vidusskolā, bet pēc tam pamatskolu pabeigusi Upītē, pēc kuras absolvēšanas mācījusies par dārznieci Gulbenē, taču tagad rūpējas par tīrību un kārtību Viļakas novada Rekovas Kultūras centrā.

Jau mācoties pamatskolā, aktīvi darbojusies Upītes jauniešu folkloras kopā pie Antona un Irēnas Slišāniem. Ar folkloras kopu 1991. gadā piedalījusies Starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica” un to atceras ar prieku: „Cik forši tūreiz beja! Mes tuo vairuok ar uorzemnīkim kontaktiejamīs, mes īsaistejom jūs, a jī myusus, vīns ūtru apduovynovom.” Skolas gados dziedājusi arī korī, bet tā kā tas bijis „spīstu kuortā”, koris ne pārāk paticis. Šķilbēnu etnogrāfiskajā ansamblī Daina sākusi dziedāt 2013. gadā: „Tepat Rekovā, školas pogolmā, kaseju lopas, daguoja Irina i soka: „Gribi dzīduot?” i es saceju: „Jā!””

Dainai nav kādas mīļākās dziesmas – „vusas tuodas mīļas, lobas dzīsmes!”, tik melodijas esot grūtāk atcerēties. Žēl esot, ka pazudusi Upītes jauniešu laikos pierakstītā dziesmu klade. Iesākt dziesmu vai dziedāt vienai pašai Daina vēl baidās, no uztraukuma „dūmuotīs vuss aizamierst”, bet kopā dziedāt gan drošāk un tas ļoti patīk. Daina ļoti lepojas, ka arī viņas meita, mācoties Upītes pamatskolā, piedalījās Upītes jauniešu folkloras kopā.

Brīvajā laikā ziemā „pa vokarīm” Dainai patīk lasīt grāmatas, „agruok adeju ari cymdus i zečes ar rokstīm i caurumenim”, bet vasaras vaļasprieks ir ravēšana, senāk patikusi arī ogu lasīšana.

Informācijas avots: Edītes Husares intervija ar dziedātāju 2016. gadā.

Paldies par atbalstu izdevuma "Škilbanu sīvas" tapšanā Valsts kultūrkapitāla fondam!

 .