Anna Pužule. Anniņa

(21.01.1959.)

Anna Pužule (dzimusi Bondare) ir no Balvu novada Bērzpils pagasta Līdumniekiem, ģimenē viņas bija četras māsas. Pirmās četras klases pabeigusi turpat Līdumnieku pamatskolā un pēc tam mācības turpinājusi Bērzpils vidusskolā.  Pēc vidusskolas absolvēšanas mācījusies Rīgā Pionieru vadītāju skolā, pēc kuras uzsākusi darbu Šķilbēnu pagasta Upītē par pionieru vadītāju. Turpat Upītē vienu gadu „pi Ontona” dziedājusi Upītes etnogrāfiskajā ansamblī, bet pēc tam draudzenes Maijas Ivanovskas dibinātajā vokālajā ansamblī, ar kuru koncertējusi arī Šķilbēnu klubā. Tā pēc kāda koncerta ballē arī iepazinusies ar savu vīru Pēteri, ar kuru kopā uzaudzinātas divas meitas.

Padzīvojuši Šķilbēnos, tad ar ģimeni pārcēlušies uz dzīvi Medņevā, kur Anna strādājusi par Medņevas bērnudārza audzinātāju. Pēc kolhozu sistēmas izjukšanas 1992. gadā Pužuļi pārcēlušies atpakaļ uz Šķilbēniem. Šobrīd Anna strādā Rekovas bērnudārzā par audzinātāju.

Ar dziedāšanu Anna saistīta kopš bērnības. Annas mamma Tekla bija liela dziedātāja un visu dzīvi – 50 gadus – dziedājusi Bieržu baznīcas korī. Pati Anna jau Bērzpilī dziedājusi korī, dziedāšana turpinājusies Upītē. Annas vīrs Pēteris ir ļoti muzikāls un bez dziedāšanas un spēlēšanas nebija iedomājami arī dažādi ģimenes svētki. Anna atminas, ka īsu brīdi padziedājusi arī Šķilbēnu ansamblī, taču, pārceļoties uz Medņevu, dziedāšana ansamblī pārtrūkusi. Pēc atgriešanās Šķilbēnos Anna vairāk nekā 20 gadus turpinājusi dziedāt Šķilbēnu etnogrāfiskajā ansamblī. Kādu brīdi ansambļa mēģinājumi notikuši arī pie Annas vīramātes Teklas Pužules turpat Šķilbēnos: „Mes tī čaju lykom, beja ļūti mājīgi, myusim tī ļūti jauki beja.”

Anna atceras, ka sākumā uzstāšanās reizēs viņai neesot gājis viegli: „Es tuoda šausmīgi kompleksaina asu, es navaru tuo atsaraiseit”, arī vīrs pēc koncertiem aizrādījis, ka vajagot brīvākai būt: „Vusas dzīd kuo dzīd, a Tu!” Tad nu dziedātāja padomu ņēmusi vērā.

Brīvajos brīžos Annai patīk āra darbi, visbiežāk „jemūs koč kū ap pučem”, labprāt lasa labas grāmatas un žurnālus, priecājas par mazbērniem.

Informācijas avots: Balvu reģiona kultūrvēsturesdatubāze un Edītes Husares intervija ar dziedātāju 2016. gadā.

Paldies par atbalstu izdevuma "Škilbanu sīvas" tapšanā Valsts kultūrkapitāla fondam!

 .