Konstance Matisāne. Kostancīte

(07.07.1937.)

Konstance Matisāne (dzimusi Pužule) piedzimusi „tepat iz vītas” – Abrenes apriņķa Vilkovas ciemā. Mācījusies turpat netālajā Kangaru septiņgadīgajā pamatskolā, bet pēc tam mācības turpinājusi Malnavas lauksaimniecības tehnikumā, kuru pabeigusi 1956. gadā, iegūstot zootehniķa kvalifikāciju. Darba gaitas Konstance sākusi kolhozā „Komunārs”, turpinājusi padomju saimniecībā „Šķilbēni”, bet pēc tam divdesmit gadus nostrādājusi par kasieri Šķilbēnu krājbankas filiālē. Kopš 1962. gada dzīvo Šķilbēnu pagasta Lejastačos.

Strādājot kolhozā, Konstance dejojusi tautiskās dejas, spēlējusi teātri Dagunovas klubā un dziedājusi mūzikas skolotāja Pētera Briča vadītajā korī Rekavā. Pēc aiziešanas pensijā 1995. gadā sākusi dziedāt Šķilbēnu etnogrāfiskajā ansamblī. Uz ansambli Konstanci paaicināja Emīlija Pužule. Ansamblī īsu mirkli dziedāt bija sākusi viņas meita Inese, bet, meitai aizejot strādāt, „juos vītā tūreiz maņ tei lūze kryta”. Sākumā dziedāšanai iedrošinājušas arī pārējās ansambļa dziedātājas – Razulīte un jo īpaši Lucija (Logina). Konstance nosmej: „Nazynu, cik jau es tī loba dzīduotuoja, bet nu drusku leidza valku!” Pirms Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa esot aicināta dziedāt arī Rekavas etnogrāfiskajā ansamblī, bet dziedātāja nav aizgājusi: „Cytas jau aktivuokas.” Brīvajā laikā Konstancei patīk bērniem un mazbērniem adīt zeķes, cimdus, tāpat arī paskatīties „Šlāgeraptauju”.

Informācijas avots: Balvureģiona kultūrvēstures datubāze un Edītes Husares intervija ar dziedātāju 2016. gadā.

Paldies par atbalstu izdevuma "Škilbanu sīvas" tapšanā Valsts kultūrkapitāla fondam!

 .