Jadviga Kovaļevska. Jadze

(14.05.1931.)

Jadviga Kovaļevska (dzimusi Bondare) ir no Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Saucīnes ciema. Vispirms mācījusies Rekavas pamatskolā, pēc tam Viļakas vidusskolā. Uzreiz pēc vidusskolas 1951. gadā Jadviga, kuru ansamblī sievas sauc par Jadzi vai Jadzīti, uzsākusi mācības Zaļenieku lauksaimniecības tehnikumā par agronomi. Skolu beidzot, 1953. gadā viņa apprecējās un aizgāja dzīvot uz Jēkabpils rajona Zalvi. 1960. gadā jaunā ģimene pārcēlās uz kolhozu „Sarkanais Partizāns", bet 1962. gadā – uz Jadvigas mammas māju Šķilbēnu pagasta Čilipīnē, kur viņa dzīvo joprojām. Atbraukusi uz Šķilbēniem, Jadviga strādāja Rekavas maizes ceptuvē (pekarnie) par vadītāju. Te cepa tikai formas rudzu maizi, kuru tālāk ar zirgu izvadāja pa visiem pagasta veikaliem. Kad Balvos atklāja maizes ceptuvi, to likvidēja. 1963. gadā Jadviga sāka strādāt saimniecības preču veikalā un nostrādāja līdz 1979. gadam. Pēc tam viņa līdz pat pensijai 1986. gadā bija lopkopības fermu brigadiere padomju saimniecībā „Šķilbēni". Jadviga Kovaļevska kopš 1962. gada vairāk nekā 40 gadus bija Čilipīnes kapu vecākā.

Vaicāta, kad sākusi dziedāt, Jadviga stāsta, ka tas bijis pamatskolā, skolas korī, un tā arī koros aktīvi dziedājusi visu turpmāko dzīvi. Tāpat enerģiski dejojusi deju kolektīvā. No 1981. gada dzied Šķilbēnu etnogrāfiskajā ansamblī, uz kuru viņu pašos pirmsākumos uzaicināja ansambļa vadītāja Emīlija Pužule, bet tagad – pēc 35 nodziedātiem gadiem –  Jadviga secina: „Nu vacejom palykuse asu tik es! Vusas jau apmyrušs.” Bet pirmās dziesmas, ko Jadze dziedājusi, bija saļmas, kuras bērnībā iemācījusies, kad mamma ņēma līdzi uz dziedāšanu, un nu tās ir dziedātājas sirdslieta: „Gondreiž vusas asu nu golvas īsamuociejuse!” No 20. gadsimta 90. gadu sākuma ilgus gadus bijusi saļmu dziedāšanas vadītāja Čilipīnē. Tāpat Jadvigas mamma daudz zinājusi arī kāzu apdziedāšanas dziesmas, bet pārsvarā ģimenē tomēr biežāk dziedātās bijušas Dieva dziesmas. No ansambļa repertuāra dziesmām ļoti mīļa Jadvigai ir Dzagiuzīte, tāpat mīļa ir „Pi Dīveņa gari goldi”. Jadze ļoti lepojas, ka Balvu novada muzejā skan „muna dzīsme” – “Orojs ora ceļa molā”, ar kuru ansambļa repertuāru savulaik papildinājusi E. Pužule. Tāpat dziedātāja priecājas, ka viņu „radz” izdevuma „Psalmu dziedāšana Latgalē” video.

Informācijas avots: Balvu reģiona kultūrvēstures datubāze un Edītes Husares intervija ar dziedātāju 2016. gadā.

Paldies par atbalstu izdevuma "Škilbanu sīvas" tapšanā Valsts kultūrkapitāla fondam!

 .