Zenta Pužule

(23.10.1936.)

Zenta (Zinaīda) Pužule (dzimusi Kaņepe) piedzima Baltinavas pagasta Slobodas ciemā. Pabeigusi Baltinavas vidusskolu un Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma bibliotēku nodaļu, 1956. gadā sāka strādāt Baltinavas klubā par vadītāju. 1960. gadā Zentu ievēlēja par Baltinavas ciema padomes sekretāri, bet pēc četriem gadiem viņa atkal atgriezās klubā. Kad ciema padomes priekšsēdētājs Staņislavs Mežals brauca prom, Zentu pierunāja kādu laiku būt par priekšsēdētāju. 1966. gadā Zenta apprecējās un 1969. gadā pārcēlās uz vīra mājām Šķilbēnu pagasta Vilkovā, kur dzīvo vēl arvien. Dzīvojot Vilkovā, viņa strādāja Valsts apdrošināšanas inspekcijā Balvos par inspektori Šķilbēnu, Medņevas un Baltinavas iecirkņos. 1980. gadā Zentu uzaicināja strādāt par individuālā sektora zootehniķi Šķilbēnu ciema padomē. Tur viņa nostrādāja līdz pensijai 1993. gadā.

Tā kā Zenta dzimusi muzikālā ģimenē, viņa jau skolas gados dziedājusi jauktajā korī un vokālajā ansamblī. Šķilbēnu etnogrāfiskajā ansamblī Zenta ar pārtraukumiem dzied no 1982. gada, kad viņu uz ansambli uzaicināja Vilkovas kaimiņiene Emīlija Pužule. Zenta atceras: „Prūtams, dzīduošona ir muns prīks i es pīkrytu!”. Dziedāšana ansamblī bija arī Zentas pirmā saskaršanās ar etnogrāfiskajām dziesmām, jo līdz tam korī un ansamblī bija dziedātas vien „laicīgā satura” dziesmas. No ansambļa repertuāra dziesmām Zentai patīk visas, bet nedaudz īpašāka ir „Kur saulīte mozgovīs”. Ļoti mīļa Zentai ir arī saļmu un Dieva dziesmu dziedāšana. Saļmas dziedāt viņa iemācījusies 20. gadsimta 90. gados, ejot dziedāt kopā ar vecajām dziedātājām Bārbalu Pužuli un Teklu Pužuli. Tagad vēl arvien Zentu aicina vadīt saļmu dziedāšanu ne tikai Vilkovā, bet arī apkārtējos ciemos. Tāpat maija mēnesī Zentai tuva ir Maija dziedājumu dziedāšana pie krucifiksiem.

Lai arī pasē dziedātājai rakstīts vārds „Zinaīda”, visiem viņa ir Zenta, kas viņai pašai ļoti patīk un ir sirdij tuvāks. Taujāta, kā tas nākas, Zenta stāsta, ka viņas mamma jau sākumā gribējusi likt vārdu Zenta, bet katoļu baznīckungs pateicis, ka tas ir luterāņu vārds un neļāvis, bet, neskatoties uz to, tāpat dzīvē viņa visiem ir Zenta, nevis Zina.

Informācijas avots: Balvu reģiona kultūrvēstures datubāze un Edītes Husares intervija ar dziedātāju 2015. gadā. 

Paldies par atbalstu izdevuma "Škilbanu sīvas" tapšanā Valsts kultūrkapitāla fondam!

 .