Lucija Logina. Ļucīte

(08.01.1927.–19.05.2015.)

Lucija Logina (dzimusi Šakina) piedzima Šķilbēnu pagasta Ančipovas ciemā Pētera un Bārbalas Šakinu ģimenē. Lucijas vecākā māsa ir Rozālija Slišāne. Pirmos dzīves gadus nodzīvoja Ančipovā, bet pēc tam ģimene pārcēlās uz Roguļevas ciemu.

Lucija dziedāt sākusi jau bērnībā, ejot ganos, kad līdz ar citām kaimiņu meitenēm, ganos pieskandinātas visas pļavas un tīrumi. Tur arī dziesmas mācījušās viena no otras, kā arī no pieaugušajiem – kuru dziesmu noklausījās, to arī „vilka līdzi”. Lucijas mātei bijusi laba un spēcīga balss, dziedājusi baznīcas korī, arī tēvs mēdzis uzdziedāt. No vecākiem tad arī māsas Lucija un Rozālija mantojušas mīlestību uz dziesmu un dziedāšanu.

Visspilgtāk Lucijas atmiņās esot palikuši četrdesmitie gadi, kad viņas jaunībā jaunieši bieži rīkoja zaļumballes, sanākot vai nu Komugrīvas ciemā, vai Priežu kalnā un spēlējot garmoškai vai cītaram. Varēja izdejoties un izdziedāties līdz rīta gaismai. Ziemas mēnešos uz ballēm pulcējušies tajās mājās, kur bijušas lielākās istabas. Lucijas jaunībā neizpalicis arī bez dziedāšanas talkās – sevišķi mēslu talkās, kad, strādājot tīrumā par ārdītāju, jaunā Lucija vilkusi līdzi sievām „tolku bolsus”. Kā īpašs prieks atmiņā no talkām palikuši brīži, kad no kaimiņu mājām atsaukušās citas dziedātājas un dziesmas skanējušas kilometriem tālu.

Darba gadi Lucijai nav bijuši viegli – bērnībā strādāts tēva saimniecībā, ar īpaši garām stundām atminoties labības kulšanas laiku, vēlāk darba gaitas sovhozā ar linu plūkšanu, govju slaukšanu, aitu audzēšanu, teļu barošanu un kopšanu. Astoņus gadus Lucija strādājusi arī Šķilbēnu bērnudārzā.

Kad 1981. gadā tika dibināts Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis, Lucija bija viena no pirmajām dziedātājām. Visus gadus, kurus Lucija aktīvi piedalījās ansambļa darbībā, dziedātāja bijusi viena no pirmajām dziesmu sācējām, koncertu un izbraucienu dalībniecēm. „Ir tuo labi saīt kulā ai cytuom sīvuom, pasarunuot, padzīduot, tod ari iz striečeiti dasamierst dzeives bādas i veselības problemas,” tā Lucija priecājusies par ansambļa satikšanās reizēm.

Lucija Logina mirusi 2015. gadā, apglabāta Ančipovas kapos.

Informācijas avots: Ainas Slišānes savāktie materiāli par dziedātāju. 

Paldies par atbalstu izdevuma "Škilbanu sīvas" tapšanā Valsts kultūrkapitāla fondam!

 .