Māra Pužule. Marīte

(17.05.1921.–11.02.2012.)

Māra Pužule (dzimusi Supe), mīļi saukta par Marīti, dzimusi Briežuciema pagasta Ploskīnes ciemā Izabellas un Stefana Supju četru bērnu ģimenē. Marītei bija vecāka māsa un divi jaunāki brāļi. Dziedātāja beigusi Kuļšu četrgadīgo pamatskolu, pēc tam mācījusies divgadīgajos mājturības kursos, kas darbojās Rekovā un Šķilbēnos. Kulinārijas prasmes apguvusi skolotājas Ļebedevas vadībā. Kursos apgūtās zināšanas tika pielietotas, ejot par saimnieci dažādos godos vairāku gadu garumā. Dzīves laikā Marīte saklājusi ap 500 kāzu galdu.

Vēl ganos ejot, laika īsināšanai māte devusi līdzi kādu rokdarbu, tā ganos apgūtas adīšanas, tamborēšanas un izšūšanas prasmes, vēlāk arī austi dažādi audekli un segas, taču no rokdarbiem tomēr visvairāk patikusi adīšana un izšūšana. Marītes rokdarbi bijuši skatāmi vairākās rokdarbu izstādēs Šķilbēnu pagastā un Balvos.

Tā kā abi brāļi bija jaunāki, tad arī visi smagie lauku darbi savā saimniecībā, kas bija 18 ha liela, gūlās uz Māras un viņas māsas Domicellas pleciem, jo tēvs jau bija gados un viens nespēja tikt ar tiem galā. Iestājoties kolhozā, bija smagi jāstrādā gan kolhoza tīrumos, gan arī savā saimniecībā, gan jādodas izgriezt noteiktās „mežu normas”, jāpiedalās ceļu būvē, pievedot ar zirgu smilti un granti, un jādara vēl daudzi citi fiziski smagi darbi.

1959. gadā Marīte apprecējās ar Donatu Pužuli un līdz pat mūža galam nodzīvoja Šķilbēnu pagasta Lemešovā, ģimenē uzaudzinājuši divus bērnus. Pēc apprecēšanās Marīte bija strādniece padomju saimniecības „Šķilbēni” lauku  brigādē, ganīja govis, bet vēlāk strādāja par slaucēju Rekovas un Loginu fermās.

Kopā ar citām dziedātājām Marīte sākumā dziedāja dažādos svētkos, bet, nodibinoties Šķilbēnu etnogrāfiskajam ansamblim, iesaistījās tā darbībā, kur varēja dalīties ar savu bagāto dziesmu pūru. Jau bērnībā Marīte kopā ar māti un vecāko māsu mājās dziedājušas trīsbalsīgi, kā arī bez dziedāšanas neizticis godos, talkās un vienkārši kaimiņu kopā sanākšanas reizēs. Daudz jaunu dziesmu apguvusi, arī ejot par saimnieci tuvākā un tālākā apkārtnē. Tāpat Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa repertuārā ir arī Marītes vīra Donatiņa dziesmas.

Māra Pužule mūžībā aizgājusi 2012. gadā un apglabāta Vilkovas kapos.

Informācijas avots: Ainas Slišānes savāktie materiāli par dziedātāju. 

Paldies par atbalstu izdevuma "Škilbanu sīvas" tapšanā Valsts kultūrkapitāla fondam!

 .